Kontakt

SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o.
Pribinova 10 811 09 Bratislava
IČO: 35707135
DIČ: 2020200413

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Bratislave I,
oddiel Sro, vložka číslo 12934/B, IČO:35707135

Servier nepredáva žiaden zo svojich produktov cez internet.